Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:30

Torsdag 2011-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Presentation av World Development Report - Analys, rekommendationer och implementering
Information (tillsammans med FiU, JuU och FöU)
Special Representative and Director Sarah Cliffe, Världsbanken
Exekutivdirektör Anna Brandt, Världsbanken
Kanslirådet Magnus Nordström, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Ulrica Reuterwall, Utrikesdepartementet

2. (Kl. 10:30) UD:s reserekommendationer
Information
Departementsrådet Camilla Mellander, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Emilia Strömsten, Utrikesdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1:
- Sammanfattning av rapporten
- Länk till sammanfattningen av rapporten
- Länk till hela rapporten
- Operationaliseringsplan
- Kort CV för Sarah Cliffe
Punkt 3: Protokoll 2010/11:33