Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Reseberättelse över utskottsresa

5. Aktuella EU-frågor

6. Utskottsresor

7. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

8. Ev. subsidiaritetsprövning under sommaruppehållet

9. Utskottets arbete hösten 2011

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Eventuellt tisdagen den 11 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- Kommenterad dagordning inför FAC 20 juni
- Kommenterad dagordning inför GAC 20 juni
Punkt 2:
- Protokoll 2010/11:34
- Besök i utskottet 2010/11:15
Punkt 4: Reseberättelse över Brysselresa under 2011
Punkt 5:
- PM aktuella EU-frågor 110616
- KOM(2011) 303 (Obs! Endast sid 1-23 i pappersform)
- KOM(2011) 241 (Obs! Endast sid 1-9 i pappersform)
Punkt 6: PM utskottsresor