Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 15:00
Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington
Information (tillsammans med FiU)
Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet
Statssekreterare Hanna Hellquist, Utrikesdepartementet
Riksbankschef Stefan Ingves, Sveriges riksbank

Bilagor


Punkt 1: PM Möte med finans- och utrikesutskotten inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2011