Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12
Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför allmänna rådet (GAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 december kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning inför GAC 5 december
Punkt 2: Protokoll 2011/12:11