Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2011-12-15 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Reseberättelse över utskottsresa

4. Aktuella EU-frågor

5. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens juluppehåll

6. Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 777
Föredragande: BMH

7. Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll (UU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE

8. Mänskliga rättigheter (UU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: EK

9. Internationella miljöfrågor (UU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: BMH

10. Internationella insatser (UU13)
Beredning
Skrivelse 2011/12:18
Föredragande: AE

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:12
Punkt 3: Reseberättelse Tallinn
Punkt 4:
- PM Aktuella-frågor
- 2011/12:FPM23
- KOM(2011) 704 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 777 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 757 (endast elektroniskt)
- K(2011) 8630 (endast elektroniskt)
- Kommissionens svar på 2010/11:UU4
Punkt 6: PM UU4
Punkt 7: Förslag till betänkande UU7
Punkt 8: PM UU8
Punkt 9: PM UU12
Punkt 10: PM UU13