Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Svenska bidrag till internationella insatser
Information
Statssekreterare Hanna Hellquist, Utrikesdepartementet
Departementsrådet Johan Frisell, Utrikesdepartementet
Departementssekreterare Karin Wallensteen, Utrikesdepartementet
Statssekreterare Håkan Jevrell, Försvarsdepartementet
Riksrevisor Jan Landahl, Riksrevisionen
Revisionsledare Matilda Hultgren, Riksrevisionen
Programansvarige Alexander von Gussich, Riksrevisionen
Programansvarige Emma Öståker, Riksrevisionen

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)
Fortsatt granskning
2011/12:FPM63
KOM(2011) 777
Föredragande: BMH

5. Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition, nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll (UU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:47
Motioner
Föredragande: AE

6. Internationella insatser (UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:18
Motioner
Föredragande: AE

7. Aktuella EU-frågor

8. EU-förslag om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 842
Föredragande: CM

9. EU-förslag om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 839
Föredragande: CM

10. EU-förslag om inrättande av ett stabilitetsinstrument
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 845
Föredragande: IS

11. EU-förslag om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 844
Föredragande: IS

12. EU-förslag om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 840
Föredragande: CM

13. EU-förslag om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 838
Föredragande: IS

14. EU-förslag om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 843
Föredragande: CM

15. EU-förslag om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 881
Föredragande: CM

16. EU-förslag om makroekonomiskt stöd till Kirgizistan
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 925
Föredragande: IS

17. Övrigt

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari kl. 08:00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:14
Punkt 4:
- Förslag till utlåtande UU4
- 2011/12:FPM63
- KOM(2011) 777
- KOM(2011) 777 bilaga
Punkt 5: Förslag till bet UU7
Punkt 6: Förslag till bet UU13
Punkt 7:
- EU-PM
- 2011/12:FPM63 (delad till punkt 4)
- KOM(2011) 777 (delad till punkt 4)
- 2011/12:FPM47
- KOM(2011) 704 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 865
Punkt 8:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 842
- KOM(2011) 842 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-5 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 9:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 839
- KOM(2011) 839 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-11 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 10:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 845
- KOM(2011) 845 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-6 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 11:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 844
- KOM(2011) 844 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-6 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 12:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 840
- KOM(2011) 840 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-12 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 13:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 838
- KOM(2011) 838 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-14 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 14:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 843
- KOM(2011) 843 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-10 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 15:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 881
- KOM(2011) 881 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-9 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning
Punkt 16:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2011) 925
- KOM(2011) 925 (endast elektroniskt. Enbart sid. 1-9 i pappersutskick)
- Regeringens bedömning