Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-01-26 kl. 08:00

Torsdag 2012-01-26 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-01-26 08:00 kl. 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Swedfunds verksamhet
Information
Statssekreterare Hanna Hellquist, Utrikesdepartementet
Styrelseordförande Lars Gårdö, Swedfund
Tf VD Anders Craft, Swedfund

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari kl. 11:00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:15