Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10 OBS: Lokalen!

1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2012
Information (tillsammans med FiU)
– finansminister Anders Borg, Finansdepartementet
– biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet
– exekutivdirektör Anna Brandt, Världsbanken
– chef för Världsbankens grupp för fattigdomsminskning Ana Revenga, Världsbanken

Bilagor


- World Development Report 2012: Gender Equality and Development Main Messages
- World Development Report 2012: Gender Equality and Development Overview (endast elektroniskt)