Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Föredragning om IAEA:s safeguardsrapport om Iran samt sanktioner mot Iran
Information
– ambassadör Per Saland, UD
– departementsråd Christer Ahlström, UD

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Aktuella EU-frågor

5. Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)
Fortsatt granskning
2011/12:FPM63
KOM(2011) 777
Föredragande: BMH

6. Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (UU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:47 och motioner
2011/12:FPM47
KOM(2011) 704
Motioner
Föredragande: AE

7. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)
Fortsatt beredning
2011/12:FPM83
KOM(2011) 886
Motioner
Föredragande: EK

8. Internationella insatser (UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:18 och motioner
Föredragande: AE

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari kl. 11:00

Bilagor


Punkt 2:
- Protokoll 2011/12:16
- Protokoll 2011/12:17
Punkt 4:
- PM Aktuella EU-frågor
- 2011/12:FPM83
- KOM(2011) 886
- 2011/12:FPM86
- KOM(2011) 881 (endast elektroniskt)
- 2011/12:FPM81
- KOM(2011) 846 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 837 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 865 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 838 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 839 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 840 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 842 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 843 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 844 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 845 (endast elektroniskt)
Punkt 5:
- Förslag till utlåtande UU4
- Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU3y
- Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2011/12:AU3y
Punkt 6:
- Förslag till bet UU7
- Försvarsutskottets yttrande 2011/12:FöU2y
Punkt 7:
- Förslag till bet UU8
Punkt 8:
- Förslag till bet UU13
- Försvarsutskottets yttrande 2011/12:FöU1y