Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)
Justering
2011/12:FPM63
KOM(2011) 777
Föredragande: BMH

2. Internationella insatser (UU13)
Justering
Skrivelse 2011/12:18 och motioner
Föredragande: AE

3. Föredragning om Sahel och Afrikas horn
Information
– departementsrådet Lars Ronnås m.fl., UD

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (UU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:47 och motioner
2011/12:FPM47
KOM(2011) 704
Motioner
Föredragande: AE

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till utlåtande UU4
Punkt 2: Förslag till bet UU13
Punkt 3:
- PM om Sahel och Afrikas horn
- EU:s strategi för utveckling och säkerhet i Sahel
- Rådsslutsatser FAC och strategiskt ramverk för Afrikas horn
Punkt 4:
- Protokoll 2011/12:18
- Besök i utskottet 2011/12:4
- Besök i utskottet 2011/12:5
- Besök i utskottet 2011/12:6
Punkt 6:
- Förslag till bet UU7
- PM om EU:s bistånd CCM (endast elektroniskt)