Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Onsdag 2011-10-05 kl. 09:30

Onsdag 2011-10-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Norden (UU3)
Beredning
Skr. 2010/11:90 och motioner
Redog. 2010/11:NR
Motioner
Föredragande: BMH

5. Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (UU6)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 393
Faktapromemoria 2011/12:FPM4
Föredragande: AE

6. Resorna till Baltikum

7. Resorna till Latinamerika

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1:
- Kommenterad dagordning inför FAC 10 oktober
Punkt 2:
- Protokoll 2011/12:1
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:UU3
Punkt 5:
- Förslag till utlåtande 2011/12:UU6
- 2011/12:FPM4