Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen (N3)

1. Föredragning om konfliktanalys Afghanistan
Information (tillsammans med FöU)
Generalsekreterare Björn Holmberg, Swedepeace

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Executive Summery Strategic Conflict Analysis of Afghanistan January 2012
Punkt 2: Protokoll 2011/12:19