Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition (UU7)
Justering
Prop. 2011/12:47 och motioner
2011/12:FPM47
KOM(2011) 704
Föredragande: AE

2. Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Cecilia Tamm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)
Fortsatt beredning
Motioner
2011/12:FPM83
KOM(2011) 886
Föredragande: EK

5. Internationella miljöfrågor (UU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BMH

6. Kanslimeddelanden

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari kl. 10:15

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU7
Punkt 2:
- Kommenterad dagordning inför FAC 27 februari
- Kommenterad dagordning inför GAC 28 februari
Punkt 3: Protokoll 2011/12:20
Punkt 4: Förslag till betänkande UU8
Punkt 5: Förslag till betänkande UU12