Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-02-28 kl. 10:15

Tisdag 2012-02-28 kl. 10:15

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-02-28 10:15 kl. 10:15
Plats: Skandiasalen (N3)

1. Ekologisk hållbarhet och miljövänlig tillväxt (RIO +20)
Information (tillsammans med MJU)
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2. (Kl. 11:00) EU:s utvecklingspolitik
Överläggning
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Anna Holmryd, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Marina Berg, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Anna Lidbom, Utrikesdepartementet
KOM(2011) 637
KOM(2011) 638
SEK(2011) 1627

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Utskottsresorna till Sydamerika

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: RK/UD återkommer med PM. Kompletterande utskick sker då elektroniskt.
Punkt 2:
Agenda för förändring
- KOM(2011) 637
- PM från UD
- 2011/12:FPM23
- Utkast till rådsslutsatser
EU:s budgetstöd
- KOM(2011) 638
- PM från UD
- 2010/11:FPM31
- Utlåtande 2010/11:UU4 (endast elektroniskt)
Samstämmighetspolitik
- SEK(2011) 1627
- PM från UD
Punkt 3:
- Protokoll 2011/12:21
- Besök i utskottet 2011/12:7