Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Cecilia Tamm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. KOM(2011) 886 Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder
Fortsatt beredning
PM
Föredragande: IS

5. Muntlig återrapportering från utskottsresorna till Sydamerika
Information
Ordförande Karin Enström
Vice ordförande Urban Ahlin
Ledamot Carin Runeson

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning inför FAC 23 mars
Punkt 2:
- PM: EU:s främjande av MR i världen
- 2011/12:FPM83 (endast elektroniskt-skickades i pappersform inför 2 februari)
- KOM(2011) 886 (endast elektroniskt-skickades i pappersform inför 2 februari)
Punkt 4:
- Protokoll 2011/12:22
- Besök i utskottet 2011/12:8