Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Hållbar utveckling (RIO +20)
Information
Biståndsminister Gunilla Carlsson m.fl., Utrikesdepartementet

2. EU:s utvecklingspolitik
Överläggning
Biståndsminister Gunilla Carlsson m.fl., Utrikesdepartementet
KOM(2011) 637
KOM(2011) 638
SEK(2011) 1627

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)
Fortsatt beredning
2011/12:FPM83
KOM(2011) 886
Motioner
Föredragande: EK

6. Internationella miljöfrågor (UU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BMH

7. Aktuella EU-frågor

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 mars kl. 09:30

Bilagor


Punkt 2:
Agenda för förändring
- PM från UD (uppdaterad version av tidigare utskick inför 28 februari)
- KOM(2011) 637 (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
- 2011/12:FPM23 (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
- Utkast till rådsslutsatser (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
EU:s budgetstöd
- PM från UD (uppdaterad version av tidigare utskick inför 28 februari)
- KOM(2011) 638 (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
- 2010/11:FPM31 (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
- Utlåtande 2010/11:UU4 (endast elektroniskt liksom inför 28 februari)
Samstämmighetspolitik
- SEK(2011) 1627 (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
Punkt 3: Protokoll nr 2011/12:24
Punkt 5: Förslag till betänkande UU8
Punkt 6: Förslag till betänkande UU12
Punkt 7:
- PM Aktuella EU-frågor
- 2011/12:FPM85
- KOM(2011) 890 (endast elektroniskt)
- 2011/12:FPM116
- KOM(2012) 22 (endast elektroniskt)
- JOIN(2012) 1 (sid 1-3 i pappersform)