Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)
Justering
2011/12:FPM83
KOM(2011) 886
Motioner
Föredragande: EK

2. Internationell hållbar utveckling (UU12)
Justering
Motioner
Föredragande: BMH

3. Nordisk stridsgrupp 2015
Fråga om yttrande till FöU
Prop. 2011/12:84 och ev. motioner
Föredragande: AE

4. Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska
utvecklingsbanken (UU2y)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:64 och motioner
Föredragande: EK

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelande

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU8
Punkt 2: Förslag till betänkande UU12
Punkt 3: PM
Punkt 4: Förslag till yttrande UU2y
Punkt 5: Protokoll nr 2011/12:25 skickas ut elektroniskt onsdagen den 28 mars