Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-04-19 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska
utvecklingsbanken (UU2y)
Justering
Prop. 2011/12:64 och motioner
Föredragande: EK

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Utrikesrådet för politiska frågor, Björn Lyrvall
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelande

5. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011
(UU10)

Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:105 och motioner
Föredragande: AE

6. Strategisk exportkontroll (UU11)
Beredning
Skr. 2011/12:114 och motioner
Föredragande: AE

7. OSSE (UU16)
Beredning
Skr. 2011/12:83
Redog. 2011/12:OSSE1
Föredragande: EK

8. Europarådet (UU17)
Beredning
Skr. 2011/12:82 och motion
Redog. 2011/12:ER1 och motion
Föredragande: EK

9. Nordisk stridsgrupp 2015 (UU4y)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:84 och motion
Föredragande: AE

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde

Tisdagen den 24 april kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande UU2y
Punkt 2: Kommenterad dagordning inför FAC 23 april
Punkt 3: Protokoll nr 2011/12:27
Punkt 5:
- Förslag till betänkande UU10
- Yttrande FiU4y (kompletteras med avvikande meningar vid sammanträdet)
- Yttrande JuU7y
- Yttrande SfU6y
- Yttrande SoU3y
- Yttrande från KrU i protokollsform
- Yttrande MJU3y
- Yttrande från NU i protokollsform
- Yttrande EUN1y
Punkt 6: Förslag till betänkande UU11
Punkt 7: Förslag till betänkande UU16
Punkt 8: Förslag till betänkande UU17
Punkt 9: Förslag till yttrande UU4y