Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:30

Torsdag 2011-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Aktuella EU-frågor

4. Ramarna för utgiftsområdena 5 och 7
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och ev. motioner
Föredragande: EK

5. Höständringsbudgeten 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:2
Föredragande: MB

6. Norden (UU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2010/11:90 och motioner
Redog. 2010/11:NR
Faktapromemoria 2011/12:FPM1
Motioner
Föredragande: BMH

7. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (UU5)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 303
Föredragande: EK

8. Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (UU6)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 393
Faktapromemoria 2011/12:FPM4
Föredragande: AE

9. Resorna till Estland och Litauen

10. Resorna till Latinamerika

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:2
Punkt 3:
- PM Aktuella EU-frågor
- 2011/12:FPM4 (endast elektroniskt) delades till sammanträde 20 sept
- KOM(2011) 494 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 541
- KOM(2011) 564 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 588 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 598 (endast elektroniskt)
- PM Internationella organisationer
Punkt 4: PM Ramarna för utgiftsområdena 5 och 7
Punkt 5: PM Höständringsbudgeten
Punkt 6:
- Förslag till betänkande 2011/12:UU3
- 2011/12:FPM1
Punkt 7: Förslag till utlåtande 2011/12:UU5
Punkt 8: Förslag till utlåtande 2011/12:UU6
Punkt 10: PM Latinamerika resor