Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-04-26 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Ev. val av ordförande

2. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (UU10)
Justering
Skr. 2011/12:105 och motioner
Föredragande: AE

3. Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (UU18)
Justering
Prop. 2011/12:128
Föredragande: IS

4. Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring
av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism
för euroländer (UU3y)

Justering
Prop. 2011/12:66 och motioner
Föredragande: BMH

5. Nordisk stridsgrupp 2015 (UU4y)
Justering
Prop. 2011/12:84 och motion
Föredragande: AE

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelande

8. Norden (UU9)
Beredning
Skr. 2011/12:90 och motioner
Redog. 2011/12NR1 och motioner
Föredragande: BMH

9. Strategisk exportkontroll (UU11)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:114 och motioner
Föredragande: AE

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj kl. 11:00

Bilagor


Punkt 2: förslag betänkande UU10
Punkt 3: förslag till betänkande UU18
Punkt 4: förslag till yttrande UU3y
Punkt 5: förslag till yttrande UU4y
Punkt 6: protokoll nr 2011/12:29
Punkt 8: förslag till betänkande UU9
Punkt 9: förslag till betänkande UU11