Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelande

3. Ev. val av ledamot/ledamöter till riksdagsinternt OECD-nätverk

4. Norden (UU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:90 och motioner
Redog. 2011/12NR1 och motioner
Föredragande: BMH

5. Strategisk exportkontroll (UU11)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:114 och motioner
Föredrgande: AE

6. OSSE (UU16)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:83
Redog. 2011/12:OSSE1
Föredragande: EK

7. Europarådet (UU17)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:82 och motion
Redog. 2011/12:ER1 och motion
Föredragande: EK

8. Vårändringsbudget för 2012 och
årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:99 och ev. motioner
Skr. 2011/12:101
Föredragande: EK

9. Aktuella EU-frågor

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll nr 2011/12:30
Punkt 3: PM om OECD-nätverk
Punkt 4: Förslag till betänkande UU9
Punkt 5: Förslag till betänkande UU11
Punkt 6: Förslag till betänkande UU16
Punkt 7: Förslag till betänkande UU17
Punkt 8: PM
Punkt 9:
- PM Aktuella EU-frågor
- 2011/12:FPM129
- JOIN(2012) 6
- KOM(2012) 186
- KOM(2012) 128