Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-10 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Strategisk exportkontroll (UU11)
Justering
Skr. 2011/12:114 och motioner
Föredrgande: AE

2. Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala
nätverket för vattenfrågor samt ändringar i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall (UU14)
Justering
Prop. 2011/12:117
Föredragande: IS

3. Nytt värdlandsavtal med Internationella institutet för
demokrati och fria val (IDEA) samt ändringar i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (UU15)
Justering
Prop. 2011/12:116
Föredragande: SSj

4. Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (UU5y)
Justering
Prop. 2011/12:92 och motion
Föredragande: BMH

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelande

7. Europarådet (UU17)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:82 och motion
Redog. 2011/12:ER1 och motion
Föredragande: EK

8. Lissabonfördraget och det s.k. irländska protokollet

9. (Kl. 10:00) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD
Utrikesrådet för politiska frågor, Björn Lyrvall, UD
Kanslirådet Andrés Jato, UD
Kanslirådet Martin Rahm, UD
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, UD

10. (Kl. 11:00) Inför utrikesrådet (FAC bistånd)
Information
Statssekreterare Hanna Hellquist, UD
Departementsrådet Erik Korsgren, UD
Kanslirådet Marina Berg, UD
Kanslirådet Anna Holmryd, UD
Departementssekreterare Frida Jangsten, UD
Politiskt sakkunnige Anna Lidbom, UD

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl. 11:00.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU11
Punkt 2: Förslag till betänkande UU14
Punkt 3: Förslag till betänkande UU15
Punkt 4: Förslag till yttrande UU5y
Punkt 5:
- Protokoll nr 2011/12:31
- Besöksprotokoll nr 2011/12:9
Punkt 7: Förslag till betänkande UU17
Punkt 8:
- PM
- Europeiska rådets beslut
Punkt 9: Kommenterad dagordning inför utrikesrådet
Punkt 10: Kommenterad dagordning inför utrikesrådet (utveckling)