Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. (11:00-12:30) Föredragning om Afghanistan
Information (tillsammans med försvarsutskottet)
Sveriges civila representant i Mazar-e-Sharif Henrik Landerholm
Kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD
Statssekreterare Hanna Hellquist, UD

2. (12:30-12:45) Ekologisk hållbarhet och miljövänlig tillväxt (RIO +20)
Information
Statssekreterare Hanna Hellquist, UD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelande

5. Aktuella EU-frågor

6. Uppföljning av regleringsbrev för 2012

7. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll

8. Säkerhetspolitik (UU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE

9. Mellanöstern och Nordafrika (UU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: BMH

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 september kl. 11:00

Bilagor


Punkt 2: PM UD (endast elektroniskt - skickades i pappersform inför 28 februari)
Punkt 3: Protokoll 2011/12:33
Punkt 4:
- PM Aktuella-frågor
- 2011/12:FPM138
- JOIN(2012) 14
- JOIN(2012) 13
- KOM(2012) 222
- Svarsbrev Kommissionen
Punkt 6: PM Regleringsbrev
Punkt 8: PM Säkerhetspolitik
Punkt 9: PM Mellanöstern och Nordafrika