Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Tisdag 2012-06-19 kl. 08:00

Tisdag 2012-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-06-19 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Inför utrikesrådet (FAC) respektive allmänna rådet (GAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Keusen, Utrikesdepartementet

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 september kl. 11:00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:34
Punkt 3:
- Kommenterad dagordning inför FAC 25 juni
- Kommenterad dagordning inför GAC 26 juni
- PM om EU:s strategi för Ötersjöregionen inför GAC 26 juni