Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Norden (UU3)
Justering
Skr. 2010/11:90 och motioner
Redog. 2010/11:NR
Faktapromemoria 2011/12:FPM1
Motioner
Föredragande: BMH

2. Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (UU6)
Justering
KOM(2011) 393
Faktapromemoria 2011/12:FPM4
Föredragande: AE

3. Den europeiska grannskapspolitiken
Överläggning
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
KOM(2011) 303
PM från Utrikesdepartementet

4. Vissa konsulära frågor
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Utrikesförvaltningen
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2011/12:1 och ev. motioner
Föredragande: BMH

8. Statskontorets utvärdering av resultatstyrningen i utvecklingssamarbetet
Information
Utredare Gunnar Gustafsson, Statskontoret
Utredare Eric Gandy, Statskontoret

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2011/12:UU3
Punkt 2: Förslag till utlåtande 2011/12:UU6
Punkt 3:
- KOM(2011) 303 (endast sid 1-23 i pappersform)
- PM från Utrikesdepartementet
- Rådsslutsatser om den europeiska grannskapspolitiken
- Gemensamt uttalande från toppmötet för det östliga partnerskapet
Punkt 5: Protokoll 2011/12:3
Punkt 7: PM Utrikesförvaltningen