Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Gemensam EU-position om biståndseffektivitet
Överläggning
Statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet
2011/12:FPM 15
KOM(2011) 541
PM från Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: CM

5. Utgiftsområde 5 (UU1)
Beredning
Prop. 2011/12:1
Motioner
Föredragande: BMH

6. Utgiftsområde 7 (UU2)
Beredning
Prop. 2011/12:1
Skrivelse 2010/11:167 och motioner
Rapport: Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete
2011/12:FPM
2010/11:FPM 121
Motioner
Föredragande: EK

7. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (UU5)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 303
Föredragande: EK

8. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: BMH

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 8 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- 2011/12:FPM 15 Gemensam EU-position inför Busankonferensen om biståndseffektivitet
- KOM(2011) 541
Punkt 2: Protokoll 2011/12:4
Punkt 4:
- PM Yttrande till KU
- PM Tillämpning av subsidiaritetsprincipen samt bilagor (endast elektroniskt)
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:UU1
Punkt 6:
- Förslag till betänkande 2011/12:UU2
- Rapport: Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete
- 2010/11:FPM 121 (endast elektroniskt)
Punkt 7: Förslag till utlåtande 2011/12:UU5
Punkt 8: Förslag till yttrande 2011/12:UU1y