Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Martin Rahm, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Sara Malmgren, Utrikesdepartementet

2. (Kl. 10.30) Inför utrikesrådet (FAC) – Bistånd
Information
Statssekreterare Hanna Hellquist, Utrikesdepartementet
Departementsrådet Erik Korsgren, Utrikesdepartementet
Kanslirådet Anna Holmryd, Utrikesdepartementet
Departementssekreterare Frida Jangsten, Utrikesdepartementet
Politiskt sakkunnige Anna Lidbom, Utrikesdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Aktuella EU-frågor

6. Utgiftsområde 7 (UU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Skrivelse 2010/11:167 och motioner
Rapport: Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete
2011/12:FPM 5
2010/11:FPM 121
Motioner
Föredragande: EK

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- Kommenterad dagordning inför FAC 14 november
Punkt 2:
- Kommenterad dagordning inför FAC (bistånd) 14 november
- PM Sveriges genomförande av Parisdeklarationen
- Sammanfattningar av Monitoring Survey (endast elektroniskt)
Punkt 3: Protokoll 2011/12:6
Punkt 5:
- PM aktuella EU-frågor
- 2011/12:FPM15
- KOM(2011) 637 (endast elektroniskt) delades till sammanträdet den 25 okt
- KOM(2011) 638 (endast elektroniskt) delades till sammanträdet den 25 okt
- KOM(2011) 679 (endast elektroniskt)
- KOM(2011) 678 (endast elektroniskt)
- COM(2011) 666 (endast elektroniskt)
- COM(2011) 668
- KOM(2011) 667
- KOM(2011) 647 (endast elektroniskt)
- 14267/11 Ändring av fördragen (endast elektroniskt)
- 15484/11 Ändring av fördragen (endast elektroniskt)
Punkt 6: Förslag till betänkande UU2