Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (UU5)
Justering
KOM(2011) 303
Föredragande: EK

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop: 2011/12:29

5. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Prop: 2011/12:33

6. Stockholms internationella fredsforskningsinstituts verksamhet
Information
Direktör Bates Gill, SIPRI
Biträdande direktör Daniel Nord, SIPRI

7. Utgiftsområde 5 (UU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:1
Motioner
Föredragande: BMH

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till utlåtande UU5
Punkt 2: Protokoll 2011/12:7
Punkt 7: Förslag till betänkande UU1