Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2011/12:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 5 (UU1)
Villkorad justering
Prop. 2011/12:1
Motioner
Föredragande: BMH

2. UD:s organisation och aktuella utrikespolitiska utmaningar m.m.
Information
Utrikesminister Carl Bildt

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Utgiftsområde 7 (UU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Skrivelse 2010/11:167 och motioner
Rapport: Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete
2011/12:FPM 5
2010/11:FPM 121
Motioner
Föredragande: EK

6. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)
Granskning
KOM(2011) 777
Föredragande: BMH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU1
Punkt 3:
- Protokoll 2011/12:8
- Besök i utskottet 2011/12:1
Punkt 5: Förslag till betänkande UU2
Punkt 6: KOM(2011) 777