Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-25 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2012) 329
Föredragande: IS

2. Förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2012) 362
Föredragande: SS

3. Kanslimeddelanden

4. Utskottets arbete hösten 2012

5. Aktuella EU-frågor

6. Interparlamentariska unionen, IPU (UU5)
Beredning
Redogörelse 2011/12:RS5
Föredragande: IS

7. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM (UU6)
Beredning
Redogörelse 2011/12:RS5
Motion
Föredragande: SS

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2012) 329
- KOM(2012) 329
Punkt 2:
- PM Subsidiaritetsprövning KOM(2012) 362
- KOM(2012) 362
- Regeringens bedömning
Punkt 3:
- PM Offentlig utfrågning 18 oktober
- PM Offentlig utfrågning 20 november
- PM Internationella händelser
Punkt 5:
- PM Aktuella-frågor
- 2011/12:FPM169
- KOM(2012) 366
- KOM(2012) 444
- KOM(2012) 446
- JOIN(2012) 18
- JOIN(2012) 19
- K(2012) 4324
- K(2012) 5432
Punkt 6: Förslag till bet. UU5
Punkt 7: Förslag till bet. UU6