Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2012-12-18 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Formerna för utvärdering av biståndet
Information
Biståndsminister Gunilla Carlsson

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens juluppehåll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari kl. 09.30

Bilagor


Punkt 2:
- Protokoll 2012/13:16
- Besöksprotokoll 2012/13:9