Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Onsdag 2013-01-16 kl. 17:30

Onsdag 2013-01-16 kl. 17:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-01-16 17:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Inför utrikesrådet (FAC)
Information inför extra möte i rådet den 17 januari
- utrikesminister Carl Bildt, UD

Bilagor


- Pressmeddelande HR Ashton