Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: N3-04 Skandiasalen

1. Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2013
Information (tillsammans med FiU)
Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet
Riksbankschef Stefan Ingves, Riksbanken

Bilagor


Punkt 1: PM från Finansdepartementet