Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-11 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Motioner
Föredragande: EK

2. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av regeringens skrivelse om
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
Eventuellt beslut
Skrivelse 2012/13:112
Föredragande: AE

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (UU18)

Fortsatt granskning
KOM(2013)92
Föredragande: IS

6. Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget (UU17)
Beredning
Proposition 2012/13:79 och motioner
Föredragande: BMH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 april kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: UU15
Punkt 3:
- Protokoll 2012/13:25
- Protokoll 2012/13:26
Punkt 5: UU18
Punkt 6: UU17