Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Norden (UU3)
Beredning
Skrivelse 2012/13:90 och motion
Redogörelse 2012/13:NR1
Föredragande: EK

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UU10)
Beredning
Skrivelse 2012/13:80 och motioner
Föredragande: BMH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:28
Punkt 3:
-Förslag till betänkande UU3
- Karta Arctic boundaries
- Karta Barents Euro-Arctic Region
Punkt 4: Förslag till betänkande UU10