Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-04-25 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (UU18)
Justering
KOM(2013)92
FPM 2012/13:FPM86
Föredragande: IS

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Aktuella EU-frågor

5. Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2012/13:114 och motioner
Motioner
Föredragande: AE

6. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU16)
Fortsatt beredning
2012/13:RS6 och motion
Föredragande: SaS

7. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU19)
Fortsatt beredning
2012/13:RS5
Föredragande: IS

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (UU3y)
Fråga om yttrande till KU
Skrivelse 2012/13:75
Föredragande: SaS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj kl. 11.00

11. (Kl. 10.00) Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 inför ministermöte den 15 maj
Information
Arktisambassadör Gustaf Lind, Utrikesdepartementet

12. (Kl. 11.00) Sveriges närområden
Information
Chef Gunnar Karlson, MUST
Sektionschef Per-Anders Husberg, MUST
Stabsofficer Carl-Henrik Styrenius, MUST

Bilagor


Punkt 1: Förslag till UU18
Punkt 2: Förslag till protokoll 2012/13:29
Punkt 4:
- PM Aktuella EU-frågor
- JOIN(2013) 4
- KOM(2013) 171
- COM(2013) 205
- 2012/13:FPM86 (endast elektroniskt)
- KOM(2013) 141
- KOM(2013) 194
Punkt 5: Förslag till UU11
Punkt 6: Förslag till UU16 (endast elektroniskt)
Punkt 7: Förslag till UU19 (endast elektroniskt)
Punkt 8: PM yttrande till KU (endast elektroniskt)