Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Norden (UU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2012/13:90 och motion
Redogörelse 2012/13:NR1
Föredragande: EK

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2012/13:80 och motioner
Föredragande: BMH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:31
Punkt 2: Utdrag ur Riksrevisionens uppföljningsrapport 2013
Punkt 3: Förslag till betänkande UU3
Punkt 4:
- Förslag till betänkande UU10
- Yttrande KU7y (endast elektroniskt)
- Yttrande FiU9y (endast elektroniskt)
- Yttrande JuU7y (endast elektroniskt)
- Yttrande CU3y (endast elektroniskt)
- Yttrande SfU5y (endast elektroniskt)
- Protokollsutdrag SoU (endast elektroniskt)
- Protokollsutdrag KrU (endast elektroniskt)
- Yttrande UbU2y (endast elektroniskt)
- Yttrande MJU4y (endast elektroniskt)
- Protokollsutdrag NU (endast elektroniskt)
- Yttrande AU6y (endast elektroniskt)
- Yttrande EUN2y (endast elektroniskt)