Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-23 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Norden (UU3)
Justering
Skrivelse 2012/13:90 och motion
Redogörelse 2012/13:NR1
Föredragande: EK

2. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UU10)
Justering
Skrivelse 2012/13:80 och motioner
Föredragande: BMH

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Aktuella EU-frågor

6. Makroekonomiskt stöd till Jordanien
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 242
Föredragande: SaS

7. (Kl. 09:45) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

8. (Kl. 11:00) Inför utrikesrådet (FAC) Bistånd
Information
Statssekreterare Sofia Strand, UD

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till UU3
Punkt 2: Förslag till UU10
Punkt 3: Utkast till protokoll 2012/13:32
Punkt 4:
- PM Aktuella EU-frågor
- KOM(2013) 280
- KOM(2013) 272
- KOM(2013) 273
Punkt 6:
- PM subprövning KOM(2013) 242
- KOM(2013) 242
Punkt 7: Kommenterad dagordning
Punkt 8: Kommenterad dagordning