Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 11:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-30 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Europeiska globala säkerhetsstrategin (EGS)
Överläggning
Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet

4. En uppförandekod för nordiska och europeiska kandidaturer i olika FN-sammanhang
Information
Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Utkast till protokoll 2012/13:33 och besöksprotokoll 2012/13:17
Punkt 2: Info PM tjänsteföreskrifterna
Punkt 3:
- Rapport EGS Towards a European Global Strategy
- Underlag från UD
Punkt 4:
- UM:s brev till EU-kretsen gällande SR-initiativet
- Report to the Foreign Ministry of Finland on the 2012 Elections to the UNSC (Endast elektroniskt)