Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Syriska oppositionen
Information
Ambassadör Jan Thesleff

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 juni kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Besöksprotokoll 2012/13:18, 2012/13:19 och 2012/13:20.