Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-06-18 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Aktuella EU-frågor

4. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll

5. Inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC)
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Utkast till protokoll 2012/13:34 och 2012/13:35 samt besöksprotokoll 2012/13:21 och 2012/13:22
Punkt 3:
- PM Aktuella EU-frågor
- KOM(2013)306
- K(2013) 3133
- KOM(2013) 289 och KOM(2013) 290
- KOM(2013) 403
Punkt 5:
- Kommenterad dagordning (FAC)
- Kommenterad dagordning (GAC) sänds ut elektroniskt under fredagen