Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2012/13:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9
Datum och tid: 2012-11-08 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Justering
Proposition 2012/13:1
Motioner
Föredragande: BMH

2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 (UU13)
Justering
Skrivelse 2011/12:154 och motioner
Föredragande: BMH

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Mellanöstern och Nordafrika (UU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BMH

6. (10:00) EU:s relationer med Nordafrika
Information
Daniel Levy, European Council on Foreign Relations
Nick Witney, European Council on Foreign Relations
Nir Rosen, European Council on Foreign Relations

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande UU1y
Punkt 2: Förslag till betänkande UU13
Punkt 3: Protokoll 2012/13:8
Punkt 5: Förslag till betänkande UU8
Punkt 6: Underlag (endast elektroniskt)
http://ecfr.eu/page/-/ECFR62_NAPA_REPORT.pdf