Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-09-17 10:00
Plats: Skandiasalen

1. (Kl. 10.00) Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd
Information (tillsammans med FöU)
Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet
och Försvarsmakten

2. (Kl. 10.45) Utvecklingen i Ukraina samt i och kring
Östersjön

Information (tillsammans med FöU)
Utrikesdepartementet och Must

3. (Kl. 11.45) Utvecklingen i Ukraina samt i och kring
Östersjön

Information (tillsammans med FöU)
Försvarsmakten

4. (Kl. 12.30) FOI:s verksamhet
Information (tillsammans med FöU)
Totalförsvarets forskningsinstitut
PM

Bilagor