Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:18 Onsdag 2015-01-28 kl. 11:00

Onsdag 2015-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2015-01-28 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Inför extra FAC (utrikesråd)
Information (tillsammans med EU-nämnden)
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning FAC

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor