Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-02-12 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-02-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Kommissionens arbetsprogram (UU4)
Justering
Förslag till utlåtande 2014/15:UU4
Föredragande: Sara Ehrenberg

2. Riksrevisionens rapport om Swedfund AB (UU8)
Justering
Skrivelse 2014/15:24
Förslag till betänkande 2014/15:UU8
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:20

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 09.30
Bilagor