Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-12 kl. 08:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-03-12 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Kl. 08:00-08:30 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd
Information
-Utrikesminister Margot Wallström, UD
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
PM från Utrikesdepartementet

2. Kl. 08:30-08:45 Ryssland
Information
-Utrikesminister Margot Wallström, UD
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Kl. 08:45 Inför allmänna rådet (GAC)
Information
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
-Statssekreterare Nils Vikmång, Miljödepartementet
Kommenterad dagordning GAC

4. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning FAC

5. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:21
Besöksprotokoll 2014/15:7

6. Interparlamentariska unionen (UU12)
Beredning
Redogörelse 2014/15:RS3
Förslag till betänkande 2014/15:UU12
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
(UU13)
Beredning
Redogörelse 2014/15:RS4
Förslag till betänkande 2014/15:UU13
Föredragande: Fredrik Kirst

8. Riksrevisionens rapport om valutahantering i det
internationella utvecklingssamarbetet (UU17)
Beredning
Skrivelse 2014/15:49
Förslag till betänkande 2014/15:UU17
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Resultat av Riksrevisionens internationella
utvecklingssamarbete 2011-2014
Information
Föredragande: Martin Brothén

10. EU-frågor
EU-PM

11. Utskottets utrikes studieresor

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars kl. 09:30

Bilagor