Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-26 kl. 08:30

Torsdag 2015-03-26 kl. 08:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-26 08:30
Plats: RÖ 5-30

1. IS och Ukraina
Information från MUST (tillsammans med FöU)
- Generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST

2. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Proposition 2014/15:68

3. Interparlamentariska unionen (UU12)
Justering
Redogörelse 2015/15:RS3
Förslag till betänkande 2014/15:UU12
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (UU13)
Justering
Redogörelse 2014/15:RS4
Förslag till betänkande 2014/15:UU13
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Riksrevisionens rapport om valutahantering i det
internationella utvecklingssamarbetet (UU17)
Fortsatt beredning (OBS! ev. justering)
Skrivelse 2014/15:49
Förslag till betänkande 2014/15:UU17
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU15
Motionshäfte
Föredragande: Fredrik Kirst

7. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:23
Protokoll 2014/15:24

8. Kanslimeddelanden
UD:s återkoppling om CFE-avtalet

9. Diskussion om UU:s prioriteringar 2014-2018
Studiebesök
Uppföljning och utvärdering
Skrivelser
Motioner
Resor
EU-frågor (FAC-föredragningar)

10. Utskottets resa till Bryssel
Ev. beslut om utskottsresa till Bryssel 9-11 september 2015

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 april kl. 09:30

Bilagor