Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Föredragning om Sveriges kandidatur till FN:s
säkerhetsråd

Hemligt underlag finns på kansliet
Ambassadör Anna-Karin Eneström
Departementssekreterare Sandra Thorsson

2. (Kl. 11.30) Föredragning om Ebola
WHO Rapport
Ambassadör Anders Nordström

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:25

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 april 2015 kl. 09:30

Bilagor