Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-04-09 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen
under 2014
(UU10)
Beredning
Skrivelse 2014/15:65
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU10
Föredragande: Sara Ehrenberg

2. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2014/15:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt
utrikes- och försvarsutskott med anledning av
proposition om Svenskt deltagande i Förenta nationernas
stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2014/15:68


4. EU-frågor
PM

5. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:26

6. Kanslimeddelanden

7. (Kl. 09:45) Påverkansoperationer
Information (tillsammans med FöU)
Generaldirektör Helena Lindberg, MSB
Enhetschef Mikael Tofvesson, MSB
Förste forskare Ulrik Franke, FOI

8. (Kl. 10:45) Inför översynskonferensen för NPT
(Icke-spridningsavtalet)

Fakta PM
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD


9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 april 2015 kl. 11:30.


Bilagor