Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten
Lokal: Skandiasalen
Information (tillsammans med FiU)
-Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet
-Biståndsminister Isabella Lövin, Utrikesdepartementet
-Riksbankschef Stefan Ingves, Sveriges riksbank
Fakta PM

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2014 kl. 09:30

Bilagor